Rozšíření parku a retenční nádrž na Churchilláku

Rozšíření parku a retenční nádrž na Churchilláku
Ve spolupráci s hlavním městem a v souladu s koncepční studií rekonstrukce Seifertovy ulice rozšíříme náměstí Winstona Churchilla, zrušíme rušící komunikaci před domem Radost a nabídneme ji chodcům a zeleni. V rámci náměstí také připravíme výstavbu retenční nádrže, která přispívá k ochraně před povodněmi.