Rozvoj služeb Ošetřovatelského domova

Rozvoj služeb Ošetřovatelského domova
Ošetřovatelský domov jsme personálně stabilizovali, od roku 2020 ho vede Petra Gabriel Lojdová, které se podařilo dát do pořádku administrativu a ekonomiku organizace a pod jejím vedením dochází k zavádění paliativní péče a dalšímu rozvoji domova.