Zlepšení projektu Koněvky

Zlepšení projektu Koněvky
Do původního projektu rekonstrukce Koněvovy ulice se nám podařilo prosadit nové přechody pro chodce a doplnění nových stromů. Z celkové podoby rekonstrukce jako takové nejsme nadšeni, ale v dané fázi jsme udělali, co jsme mohli, abychom předešli největším chybám.