Zpět

Aby Praha 3 byla čtvrtí přátelskou dětem

Rebeka Vadasová, učitelka

Na Praze 3 žije poměrně hodně mladých lidí. Z demografických studií ale víme, že se řada z nich odstěhuje krátce poté, co založí rodinu. Určitý vliv bude mít to, že se stěhují do vlastnického bydlení, které pro ně na Praze 3 není dostupné. Zároveň zřejmě nepovažují Žižkov za čtvrť, ve které by chtěli vychovávat děti, a to bychom rádi změnili. Chceme, aby Praha 3 byla čtvrtí přátelskou k dětem a jejich rodičům. Co to konkrétně znamená?

Nastávající rodiče se už roky potýkají s nedostatkem dětských lékařů. Radnice se aktivně snaží lákat dětské lékaře, aby si u nás založili ordinaci. První vlaštovkou bude ordinace v Baranově, kde dřív sídlila místní organizace KSČM. 

Rodiče také dříve či později potřebují zařízení, kde by se dítě mohlo rozvíjet, zatímco oni pracují nebo třeba ještě studují. Praze 3 se dlouhodobě daří uspokojovat poptávku po péči o tříleté a starší děti. Naše ambice jsou ale větší. Formou podpory dětských skupin chceme rozšiřovat kapacity i pro děti mladší, klidně i ve formě docházky na dva tři dny v týdnu. Zároveň vnímáme potřebu zajištění dostatečných kapacit ve školkách spolu s novou výstavbou v naší čtvrti. Na Nákladovém nádraží by tak mělo vzniknout 26 tříd v 5 mateřských školkách.

Péče o tříleté nestačí - formou dětských skupin chceme rozšiřovat kapacity i pro mladší děti.

Při obnově dětských hřišť chceme vycházet z potřeb dětí a rodičů a plánujeme proto udělat anketu, která tyto potřeby mapuje. Už nyní je jasné, že je velká poptávka po zastínění hřišť a zajištění toalet v jejich blízkosti. Vnímáme také volání starších dětí ve věku deset až patnáct let po nějaké zábavě pro ně. Může to být skate park, který plánujeme v areálu Pražačky, ale i menší plácky s košem na basketbal, trampolínou a podobně. 

Velkou část života tráví děti ve škole, i proto je otázka kvality škol klíčová. Chceme pokračovat v projektech podpory výuky cizích jazyků, které se v tomto volebním obdobím rozjely. Zároveň nám hodně záleží na tom, aby děti našly dobrou školu pokud možno blízko domova. Chceme proto podporovat všechny školy v tom, aby byly schopny kvalitně vzdělávat pestrou škálu dětí žijící v jejich okolí. 

Cestu do školy musí rodič i dítě vnímat jako bezpečnou.

Škola v blízkosti domova otevírá prostor pro podporu samostatnosti dětí. Cestu do školy však musí rodič i dítě vnímat jako bezpečnou. Opravujeme proto přechody u škol, nedávno realizované okolí ZŠ Jaroslava Seiferta ve Vlkově nebo v Jeseniově u ZŠ Žerotínova, před zahájením stavby je okolí ZŠ Cimburkova, projekty se připravují pro MŠ Pražačka a MŠ Libická nebo pro prostor přímo před ZŠ Žerotínova. Řešíme bezpečný provoz aut v okolí škol a rádi bychom po vzoru Londýna či Paříže v případě zájmu rodičů rozjeli i projekty školních ulic, kterém se v době příchodu a odchodu dětí ze školy zcela uzavírají autům. Ke zvýšení bezpečnosti mohou významně přispět i námi plánované zóny 30 v rezidenčních ulicích naší městské části.

Praha 3 má potenciál být městskou částí, ve které se rodinám s dětmi dobře žije. Máme zde množství parků i občanskou vybavenost obvykle v dochozí vzdálenosti. Zaběhlá komunitní rodinná centra, výborné dětské oddíly i několik poboček městské knihovny. Musíme ale na děti více myslet i při plánování místní dopravy. Dokud budou lidé parkovat tak, že po chodníku nelze projet s kočárkem, nebo tak, že brání výhledu v křižovatkách, nemůže být o vstřícnosti k dětem řeč.

 

Kandidátka Zelení Praha 3

Ondřej Rut
1. Ondřej Rut

Ondřej Rut je místostarosta Prahy 3, který má v gesci dopravu, sociální a bytovou politiku a energetiku. Vzděláním sociální ekolog již mnoho let vytrvale prosazuje zelenou politiku na komunální úrovni ve čtvrti, kde se narodil. Před aktuálním angažmá na radnici pracoval jako odborný poradce pro veřejnou správu v KPMG.

Rebeka Vadasová
2. Rebeka Vadasová

Rebeka Vadasová učí matematiku na druhém stupni veřejné základní školy. Ve volném čase se věnovala vedení oddílu pro děti se zrakovým postižením a na rodičovské spoluzakládala komunitní školku. Na Praze 3 zastupuje Zelené ve výboru pro výchovu a vzdělávání.

Matěj Michalk Žaloudek
3. Matěj Michalk Žaloudek

Matěj Michalk Žaloudek je vzděláním architekt se zkušeností ze soukromého sektoru v německém Stuttgartu, Berlíně a Praze a z kanceláře náměstkyně primátorky hlavního města. Na Praze 3 působí jako uvolněný předseda výboru pro územní rozvoj. Zaměřuje se na udržitelný urbanismus a městskou mobilitu.

Jana Valová
4. Jana Valová

Jana Valová je vystudovaná politická geografka. Profesně projektová manažerka a odbornice na evropské fondy aktuálně působí v kanceláři místostarosty na Praze 3, kde je zároveň členkou bytové komise a místopředsedkyní komise životního prostředí. Zaměřuje se zejména na problematiku bydlení a života ve městě v dobách klimatické krize.

Anna Gümplová
5. Anna Gümplová

Anna Gümplová je produkční v oblasti umění a kultury. Zaměřuje se především na současnou plastiku a jiné intervence a kulturní akce ve veřejném prostoru, pořádání uměleckých soutěží a systémovou podporu kulturní politiky v Praze. Na Praze 3 je místopředsedkyní kulturní komise.

Vladimír Kolář Kusbach
6. Vladimír Kolář Kusbach

Vladimír Kusbach je již dekádu vědeckým pracovníkem na Geofyzikálním ústavu Akademie věd, kde pracuje od doby dokončení studií ve Štrasburku a Praze. Na Prahu 3 jezdil již od mala za tátou na žižkovskou věž a teď tu má rodinu, je předsedou SVJ a za Zelené působí jako člen bytové komise.

Kristýna Dobrianská
7. Kristýna Dobrianská

Kristýna Dobrianská je studentka PF UK zaměřující se na právo životního prostředí. Pochází z Vysočiny, na Žižkově bydlí 4 roky a stejně dlouho je i v místních Zelených. Je členkou Redakční rady Radničních novin Prahy 3.

Martina Chmelová
8. Martina Chmelová

Martina Chmelová je současná dlouholetá zastupitelka MČ P3. Pracuje v komisi pro zdravotně sociální oblast a ve výboru pro výchovu a vzdělávání. Profesně pracuje jako koučka a psychoterapeutka.

Zdeněk Jahn
9. Zdeněk Jahn

ekonom, recyklátor ve Vše za odnos Žižkov, krotitel nelegální reklamy v Přidej se a strhni to, sběratel odpadků v Jeden pytel pro Žižkov

Jan Huňka
11. Jan Huňka

soutěžní právník

Lucie Poubová
12. Lucie Poubová

spoluzakladatelka SWAP Prague, z.s.

Petr Novák
13. Petr Novák

datový analytik

Eva Ferrarová
14. Eva Ferrarová

vysokoškolská pedagožka

Jan Javorek
15. Jan Javorek

živnostník, provozovatel juniorguru.cz

Zdeněk Svačina
17. Zdeněk Svačina

technický konzultant IT a člen dopravní komise Prahy 3

Helena Ganická
18. Helena Ganická

poradkyně na Norském velvyslanectví

Clément Maufras
21. Clément Maufras

Senior facilitátor a koordinátor v Klimatické Mozaiky v ČR

Iva Čebišová
22. Iva Čebišová

marketingová manažerka

Ondřej Horký Hlucháň
23. Ondřej Horký Hlucháň

výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog

Kamila Šeborová
24. Kamila Šeborová

sociální pracovnice v dětském domově

Martin Langpaul
25. Martin Langpaul

středoškolský učitel a ředitel mezinárodní neziskové organizace

Lenka Davidová
26. Lenka Davidová

učitelka anglického jazyka

Hana Franková
28. Hana Franková

Vedoucí právního oddělení Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s

Karel Čada
29. Karel Čada

sociolog a vysokoškolský pedagog

Terezie Kusbach Kolářová
30. Terezie Kusbach Kolářová

malířka, restaurátorka, na mateřské dovolené

Vendula Šimková
35. Vendula Šimková

provozní ROH družstevní kavárny