Zpět

Zelení prosazují bytovou politiku, která pomáhá těm nejpotřebnějším

Jana Valová, politická geografka

Bytová nouze trápí nejen na Praze 3 stále více obyvatel. Nejčastěji jsou to domácnosti samoživitelů, seniorů a zdravotně či sociálně znevýhodněných, pro které je běžné komerční bydlení nedosažitelné. Výše nájmů a požadované kauce jsou vysoce nad jejich příjmovými možnostmi. Právě těmto lidem pomáhá naše politika podporovaného bydlení.

Abychom ji mohli realizovat, zrychlili jsme opravy obecních bytů. Počet neopravených volných bytů jsme během uplynulých 4 let snížili o dvě třetiny. Aktuálně také rekonstruujeme bytový dům Husinecká 9, kde vzniknou bezbariérové obecní byty. 

Využití jsme našli i pro velkometrážní byty, těžko využitelné pro nízkopříjmové domácnosti. Některé z nich byly prázdné a nevyužité více jak 10 let! Navázali jsme spolupráci s organizacemi poskytujícími péči o hendikepované děti, které jsou odkázány na pobyt v ústavech mimo Prahu. Ty teď bydlí na Praze 3 blízko svým příbuzným v bytech pronajatých Dětskému domovu Charlotty Masarykové, Dětskému centru Paprsek a organizaci Ruka pro život.

Zavedením transparentního bodového systému při hodnocení žádostí o byt jsme znemožnili klientelismus.

Zelení jsou zárukou toho, že bytová politika bude určena těm, kteří pomoc obce opravdu potřebují. Zavedením transparentního bodového systému při hodnocení žádostí o byt jsme znemožnili klientelismus, kvůli kterému se v minulosti k nájmu obecního bytu dostávali lidé spojení s politickými stranami. Za poslední období se nám v obecních bytech podařilo získat stabilní bydlení pro 90 dětí (z nichž 62 jsou děti samoživitelů), dále zabydlet 80 domácností seniorů, kteří patří v této době mezi mimořádně ohroženou skupinu, a pronajmout byt více než dvacítce společensky potřebných profesí, jako jsou učitelé, pracovníci v sociálních službách, policisté a další.

Čeká nás nelehké období, kdy problémy s dostupností bydlení a cenami energií budou stále výraznější. Chceme, aby Praha 3 byla čtvrtí, která v této krizové době podpoří své obyvatele a podá jim pomocnou ruku. Proto již druhým rokem provozujeme Kontaktní místo pro bydlení, kde mohou občané získat pomoc a poradenství v krizových situacích spojených s bydlením. Zachování jeho provozu i do dalších let je pro nás priorita, stejně jako využívání sociálního fondu pro krizové situace spojené s bydlením (půjčky na kauce, náklady na stěhování). Podpora slabším a ohroženým se totiž v konečném součtu vyplatí celé společnosti. 

 

Kandidátka Zelení Praha 3

Ondřej Rut
1. Ondřej Rut

Ondřej Rut je místostarosta Prahy 3, který má v gesci dopravu, sociální a bytovou politiku a energetiku. Vzděláním sociální ekolog již mnoho let vytrvale prosazuje zelenou politiku na komunální úrovni ve čtvrti, kde se narodil. Před aktuálním angažmá na radnici pracoval jako odborný poradce pro veřejnou správu v KPMG.

Rebeka Vadasová
2. Rebeka Vadasová

Rebeka Vadasová učí matematiku na druhém stupni veřejné základní školy. Ve volném čase se věnovala vedení oddílu pro děti se zrakovým postižením a na rodičovské spoluzakládala komunitní školku. Na Praze 3 zastupuje Zelené ve výboru pro výchovu a vzdělávání.

Matěj Michalk Žaloudek
3. Matěj Michalk Žaloudek

Matěj Michalk Žaloudek je vzděláním architekt se zkušeností ze soukromého sektoru v německém Stuttgartu, Berlíně a Praze a z kanceláře náměstkyně primátorky hlavního města. Na Praze 3 působí jako uvolněný předseda výboru pro územní rozvoj. Zaměřuje se na udržitelný urbanismus a městskou mobilitu.

Jana Valová
4. Jana Valová

Jana Valová je vystudovaná politická geografka. Profesně projektová manažerka a odbornice na evropské fondy aktuálně působí v kanceláři místostarosty na Praze 3, kde je zároveň členkou bytové komise a místopředsedkyní komise životního prostředí. Zaměřuje se zejména na problematiku bydlení a života ve městě v dobách klimatické krize.

Anna Gümplová
5. Anna Gümplová

Anna Gümplová je produkční v oblasti umění a kultury. Zaměřuje se především na současnou plastiku a jiné intervence a kulturní akce ve veřejném prostoru, pořádání uměleckých soutěží a systémovou podporu kulturní politiky v Praze. Na Praze 3 je místopředsedkyní kulturní komise.

Vladimír Kolář Kusbach
6. Vladimír Kolář Kusbach

Vladimír Kusbach je již dekádu vědeckým pracovníkem na Geofyzikálním ústavu Akademie věd, kde pracuje od doby dokončení studií ve Štrasburku a Praze. Na Prahu 3 jezdil již od mala za tátou na žižkovskou věž a teď tu má rodinu, je předsedou SVJ a za Zelené působí jako člen bytové komise.

Kristýna Dobrianská
7. Kristýna Dobrianská

Kristýna Dobrianská je studentka PF UK zaměřující se na právo životního prostředí. Pochází z Vysočiny, na Žižkově bydlí 4 roky a stejně dlouho je i v místních Zelených. Je členkou Redakční rady Radničních novin Prahy 3.

Martina Chmelová
8. Martina Chmelová

Martina Chmelová je současná dlouholetá zastupitelka MČ P3. Pracuje v komisi pro zdravotně sociální oblast a ve výboru pro výchovu a vzdělávání. Profesně pracuje jako koučka a psychoterapeutka.

Zdeněk Jahn
9. Zdeněk Jahn

ekonom, recyklátor ve Vše za odnos Žižkov, krotitel nelegální reklamy v Přidej se a strhni to, sběratel odpadků v Jeden pytel pro Žižkov

Jan Huňka
11. Jan Huňka

soutěžní právník

Lucie Poubová
12. Lucie Poubová

spoluzakladatelka SWAP Prague, z.s.

Petr Novák
13. Petr Novák

datový analytik

Eva Ferrarová
14. Eva Ferrarová

vysokoškolská pedagožka

Jan Javorek
15. Jan Javorek

živnostník, provozovatel juniorguru.cz

Zdeněk Svačina
17. Zdeněk Svačina

technický konzultant IT a člen dopravní komise Prahy 3

Helena Ganická
18. Helena Ganická

poradkyně na Norském velvyslanectví

Clément Maufras
21. Clément Maufras

Senior facilitátor a koordinátor v Klimatické Mozaiky v ČR

Iva Čebišová
22. Iva Čebišová

marketingová manažerka

Ondřej Horký Hlucháň
23. Ondřej Horký Hlucháň

výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog

Kamila Šeborová
24. Kamila Šeborová

sociální pracovnice v dětském domově

Martin Langpaul
25. Martin Langpaul

středoškolský učitel a ředitel mezinárodní neziskové organizace

Lenka Davidová
26. Lenka Davidová

učitelka anglického jazyka

Hana Franková
28. Hana Franková

Vedoucí právního oddělení Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s

Karel Čada
29. Karel Čada

sociolog a vysokoškolský pedagog

Terezie Kusbach Kolářová
30. Terezie Kusbach Kolářová

malířka, restaurátorka, na mateřské dovolené

Vendula Šimková
35. Vendula Šimková

provozní ROH družstevní kavárny